روضه حضرت مسلم علیه السلام 


سخنرانی - حجت السلام فلاحتی
روضه - برادر حمیدرضا کوشکی
واحد و زمینه - برادر مجید حیدری
شور - برادر جواد ابراهیمی