شب هشتم- روضه حضرت علی اکبــر  علیه السلام


سخنرانی - حجت السلام فلاحتی
روضه - برادر حمیدرضا کوشکی
واحد  - برادر  جواد ابراهیمی
شور - برادر  مجید حیدری